דו"ח נתוני קמפיין

רשות המיסים – דוח מקוון – יוני 2021

סיכום נתוני הקמפיין:

שם הכלי

חשיפות

הקלקות

ס"ה חשיפות
ס"ה הקלקות

יעד חשיפות:

אחוז ניצול קמפיין:

%