דו"ח נתוני קמפיין

משרד הבריאות – הנחיות טיסה לחו"ל 2021

סיכום נתוני הקמפיין:

שם הכלי

חשיפות

הקלקות

סטריפ 750x100

קוביה 300x250

עליון מובייל 340x200

מעברון 320x480

ס"ה חשיפות
ס"ה הקלקות

יעד חשיפות:

אחוז ניצול קמפיין:

%