דו"ח נתוני קמפיין

מתחרטים – לפמ

סיכום נתוני הקמפיין:

שם הכלי

חשיפות

הקלקות

עליון 1140x100

סטריפ 750x100

קוביה 300x250

עליון מובייל 340x200

מעברון 320x480

ס"ה חשיפות
ס"ה הקלקות

יעד חשיפות:

אחוז ניצול קמפיין:

%

יעד הקלקות:

אחוז ניצול הקלקות:

%