דו"ח נתוני קמפיין

שער השמים

סיכום נתוני הקמפיין:

שם הכלי

חשיפות

הקלקות

עליון 1140x100

סטריפ 750x100

קוביה 300x250

עליון מובייל 340x200

ס"ה חשיפות
ס"ה הקלקות

יעד חשיפות:

אחוז ניצול קמפיין:

%